ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 15-004 สายแย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนประทาย - บ้านทรัพย์เจริญ หมู
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0223 สายบ้
   หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ เลขที่ 1/2564 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 1-0223
ข่าวย้อนหลัง
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
การประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ  เทศบาลตำบลศรีแก้ว วันที่ 23 พ.ย. 2564 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีแก้ว ... กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 19 พ.ย. 2564 ณ วัดป่าดวงมณีศรีแก้ว  ...
กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีแก้ว ดำเนินโครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ในระกว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2564 ... วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลศรีแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย นำโดยนายศักดิ์ ...
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีแก้ว
หมู่ที่1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Tel : 045-756-863
Email : srikaw_1@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.