#Anc_SecCr4ck3r Was here Greetz to all fam in #AncietySec contact https://twitter.com/anc_seccr4ck3rออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.103.120
คุณเข้าชมลำดับที่ 654,782

เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 25 เมษายน 2561

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
...
...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะปรับอากาศโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และตัวแทนชุมชน ของเทศบาลตำบลศรีแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ---------------------------------------------------- ตามที่ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จะดำเนินการจ้างเหมายานพาหนะปรับอากาศโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศ
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
      ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ---------------------------------------------------- ตามที่ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในหมู่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
      ประกาศเทศบาลตำบลศรีแก้ว เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ---------------------------------------------------- ตามที่ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง เครื่องเล่น...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประฃาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบ...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ...     จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกระเบื้อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุค...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) ครั้งที่ 1/2561...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุ...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่ว...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก-อบต.หนองตาดใหญ่...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนนคสล.-บ.หนองเทียมพัฒนา-ม.9...     จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนนคสล.-บ.ดอนแสบง-ม.6...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.15-002 สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 -
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.15-003 สายบ้านศรีสมบูรณ์ (คุ้มน้อยนาค
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   เทศบาลตำบลบ้านซ่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายแยกวัดเก่าถึงถนนสาย 319หมู่ที่10 บ้านหัวกระสังข์ด้วยวิธีประก
   ประกาศผลผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน (น้ำผิวดิน) บ้านถนนหัก หมู่ที่ 9 ตำบลสีด
   ประกาศผลผู้ชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
   ประกาศผลผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 6 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารกลางวัน-น้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการโร
   ประกาศราคากลางก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร บ้านกกบก หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเมือง
   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารกลางวัน-เครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ตามโครงการโ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 จำนวน 21 ค
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 จำนวน 23 คน โดยวิธีเฉ
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีแก้ว
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีแก้ว  

กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีแก้ว
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีแก้ว  

กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีแก้ว
กิจกรรมเทศบาลตำบลศรีแก้ว  
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลศรีแก้ว
ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร35120
Tel : 0-4575-6208
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.